Mobiili ei ole vain trendi, eikä uusi mainospinta mobiili / Yleinen

Mobiili on yksi tämän vuosikymmenen suurimmista trendeistä. Sitä on hypetetty viime vuosina jatkuvasti joka puolella, muttei ole nähty, kuinka iso asia mobiili oikeasti on, ja kuinka paljon se voi muuttaa markkinointia. Etenkin osa markkinoijista pitää sitä vain yhtenä uutena mainospintana. Mobiilissa ei kyse olekaan tavallisesta trendistä vaan megatrendistä.

Megatrendit ovat tavallisia trendejä suurempia ja muuttavat ihmisten käyttäytymistä enemmän kuin tavalliset trendit. Megatrendi on laaja kokonaisuus, joka sisältää useita erilaisia alailmiöitä ja tapahtumaketjuja. Siinä missä tavalliset trendit voivat kestää muutamia vuosia, kestävät megatrendit yli vuosikymmenen ja muuttavat olennaisesti ihmisten käyttäytymistä. Megatrendejä voidaan pitää osaltaan itsestäänselvyyksinä, mutta tällöin keskitytään usein tarkastelemaan vain megatrendin alla tapahtuvia yksittäisiä ilmiöitä ja tapahtumaketjuja. Ei välttämättä nähdä kokonaisuutta ja megatrendien taustalla olevia asioita tai niiden kehityssuuntia.

Mobiili on hyvä esimerkki megatrendistä. Mobiilista puhutettaessa keskitytään yleensä siihen kuuluviin yksittäisiin ilmiöihin tai trendeihin kuten pikaviestimiin, peleihin, muihin sovelluksiin, mainoksiin, laitteisiin ja käyttöjärjestelmiin. Sen sijaan ei keskitytä mobiiliin kokonaisuutena, eikä siihen, miksi mobiili on muuttanut monia asioita ja miten monella tapaa ihmisten käyttäytyminen on muuttunut mobiilin myötä. Tosin on hyvä muistaa, että mobiililaitteilla tehdään usein samoja asioita kuin läppäreillä ja läppäreillä puolestaan usein samoja asioita kuin mobiililaitteilla. Mobiililaitteet ovat kuitenkin pääsyy siihen, että ihmisten käyttäytyminen on muuttunut ja tulee muuttumaan entisestään.

Miksi mobiili sitten on muuttanut ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä? Iso syy muutokselle on se, että ihmisillä on nykyään lähes aina lähellään jokin laite, jolla on mahdollisuus olla yhteydessä Internetiin, muihin laitteisiin tai ihmisiin. Mobiililaitteista on myös tullut henkilökohtaisempia ja tärkeämpiä kuin muista ihmisten käyttämistä laitteista. Mobiililaitteiden tärkeys ihmisille käy ilmi Turun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, jossa havaittiin, että suomalaiset kokevat nykypäivänä matkapuhelimen jopa tärkeämmäksi kuin työn tai parisuhteen.

Pari

Mobiililaitteet ovat mahdollistaneet sen, ettei asioita tarvitse enää muistaa niin tarkkaan kuin ennen. Ihmiset pystyvät aina tarkistamaan haluamansa asiat laitteensa muistista tai Internetistä. Lisäksi he pystyvät täyttämään lyhyet, tylsätkin hetket tekemisellä, tarkastelemalla esimerkiksi sosiaalista mediaa tai uutisia tai pelaamalla ja katsomalla videoita. Yleistyksenä voidaankin sanoa, että ihmiset käyttävät mobiililaitteita säästääkseen tai tuhlatakseen aikaansa.

Useiden lyhyiden käyttöhetkien myötä ihmisten käyttäytymisestä on tullut entistä hektisempää, eikä asioihin enää keskitytä yhtä tarkasti kuin ennen. Ajattelutavaksi on muodostunut, että asioihin pystyy aina halutessaan palaamaan tai ne voi tarkistaa uudelleen. Ihmisten keskittymiskyvystä on tullut tavallaan kevyempää. Asioihin ei kiinnitetä enää niin tarkasti huomiota tai huomio on aiempaa lyhytkestoisempaa. Mobiililaitteiden avulla ihmiset löytävät aina jotain katsottavaa, joka kilpailee heidän huomiokyvystään. Ihmisten huomiokyvystä käydäänkin kovempaa taistelua kuin koskaan ennen. Isot perinteiset kaupalliset mediat vievät yhä suuren osan ihmisten huomiokyvystä, mutta samaan aikaan huomiokyvystä kilpailevat myös samojen toimijoiden digimediat sekä mm. yksittäisten ihmisten facebook-viestit, tweetit, instagram-kuvat ja kissavideot.

Ihmisten huomiokyky jakautuu nykyään pääosin mobiililaitteen ja sen ulkopuolisen maailman kesken. Mobiililaitteet vievät jo suuren osan ihmisten huomiosta. Samalla kun huomio jakautuu useampaan asiaan,se myös heikkenee, eikä yksittäisiin asioihin kiinnitetä enää niin tarkasti huomiota. Esimerkiksi Linda Henkel havaitsi tutkimuksessaan, että ihmiset, jotka eivät museossa ollessaan ottaneet kuvia taideteoksista, muistivat taideteokset paremmin kuin vertailuryhmä, joka otti kuvia taideteoksista. Miksi kiinnittää yksittäiseen asiaan liikaa huomiota, jos siihen pystyy lähes aina halutessaan palaamaan?

Museossa

Suuri osa markkinoijista on pitänyt mobiilia vain mainospintana eikä ole ymmärtänyt, miten paljon se voi muuttaa markkinointia. Kyseessä on uudenlainen mainospinta, mutta sen lisäksi se muuttaa ihmisten käyttäytymistä mm. tavalla, jonka myötä perinteisiin medioihin ei enää kiinniteä samalla tavalla huomiota kuin ennen. Jotta markkinoijat voisivat saada ihmisten huomion, tulee heidän miettiä tarkkaan, miten sen voisi saada ja ansaita. Vaikka mobiililaitteet ovatkin pääsyy kuluttajien huomiokyvyn pirstaloitumiseen ja heikkenemiseen, pystytään niiden avulla myös entistä paremmin kilpailemaan huomiokyvystä. Esimerkiksi:

  • Kuluttajista saatava datamäärä on räjähtänyt, minkä myötä erilaiset mainonnan kohdennusmahdollisuudet ovat kasvaneet. Kuluttajille on mahdollista tehdä entistä relevantimpaa ja kohdennetumpaa mainontaa mobiilissa ja kuluttajat myös huomaavat tämän mainonnan yleensä paremmin.
  • Markkinoijilla on mahdollisuus olla osa ihmisten elämää tavalla, joka ei ennen ollut mahdollista, koska nykyään mobiililaitteet ovat käytännössä aina ihmisten mukana. Esimerkkinä vaikka Under Armourin omistama Endomondo-sovellus, jonka avulla Under Armour pystyy olemaan osa kuntoilijoiden päivittäistä elämää.
  • Mobiilissa on alettu siirtyä perinteisestä markkinoinnista kopioiduista käyttäjien keskeyttämiseen perustuvista mainosmuodoista uusiin natiiveihin ja paremmin toimiviin muotoihin, jotka mahdollistavat myös tarinankerronnan ja mainosten ketjuttamisen tavalla, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia.
  • Ihmiset janoavat tietoa, mutta vain silloin, kun he ovat valmiita sitä vastaanottamaan. Markkinoijien tulee tarjota mielenkiintoista ja kohdennettua sisältöä, mutta tällöinkin tiedon on hyvä koostua pienistä helposti naposteltavista paloista. Luonnollisesti sisällön pitää olla myös helposti löydettävissä ja käyttökokemuksen mobiililaitteille optimoitua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *